header normalny

Fundusze Europejskie dla przedsiębiorców – spotkanie informacyjne w Poznaniu

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Poznaniu zaprasza na spotkanie informacyjne o Funduszach Europejskich dla przedsiębiorców w okresie 2014-2020. Spotkanie odbędzie się w czwartek 12 lutego 2015 r.

Nabór zakończony z powodu wyczerpania limitu miejsc.

Jest to spotkanie wprowadzające do zagadnień Funduszy Europejskich dla przedsiębiorców. Zostaną na nim przedstawione podstawowe informacje na temat wsparcia Unii Europejskiej w okresie 2014-2020. W tym zakresie omówione zostaną m.in. informacje o programach:

  • Wielkopolskim Regionalnym Programie Operacyjnym na lata 2014-2020,
  • Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020,
  • Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko 2014-2020,
  • Programie Operacyjnym Polska Cyfrowa 2014-2020,
  • Programie Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020,
  • Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020.

Ponadto, podczas spotkania przedstawione zostaną:

  • informacje o nowym systemie składania wniosków o dofinansowanie w Wielkopolskim Regionalnym Programie Operacyjnym na lata 2014-2020,
  • prezentacja o Punktach Informacyjnych Funduszy Europejskich w Wielkopolsce.

Spotkanie odbędzie się w czwartek 12 lutego 2015 r., w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, przy ul. Szyperskiej 14 (sala konferencyjna na drugim piętrze, klatka C) w godz. od 12.00 do 15.00.

Zgłoszenia przyjmowane są poprzez formularz zgłoszeniowy, który należy wypełnić i przesłać do 11 lutego do godz. 14.00 (po wypełnieniu wszystkich pól należy kliknąć „wyślij”). Nabór może zostać zakończony wcześniej z powodu wyczerpania limitu miejsc. Wysłanie formularza nie oznacza automatycznego wpisu na listę zgłoszeń. Po zakończeniu naboru otrzymają Państwo mailem potwierdzenie udziału w szkoleniu lub informację o braku miejsc i wpisie na listę rezerwową.

Spotkanie informacyjne o FE dla przedsiębiorców w okresie 2014-2020, czwartek 12.02.2015 r.

Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc o udziale decydować będzie kolejność zgłoszeń.

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich, pod numerami telefonów: 61 626 61 92 lub 61 626 61 93.

W przypadku osób niepełnosprawnych, prosimy o poinformowanie organizatora o swoich potrzebach. Umożliwi to przygotowanie odpowiedniej pomocy oraz sprawną obsługę spotkania.

W załączeniu program spotkania i formularz zgłoszeniowy.

Projekt realizowany we współpracy z Ministerstwem Infrastruktury i Rozwoju, współfinansowany przez Unię Europejską oraz przez budżet państwa.

Data publikacji: 05.02.2015r.
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
Departament Polityki Regionalnej
Wydział Informacji i Promocji
Odział Koordynacji Punktów Informacyjnych